Articles posted by admin02

1.CHÍNH SÁCH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI 1.1.Thời gian thực hiện, tiếp nhận và xử lý khiếu nại: - Thời gian khách hàng gửi khiếu nại: Trong vòng 48h kể từ khi đơn hàng chuyển sang trạng thái "Đã nhận hàng". Trạng thái "Đã nhận hàng" được xác định trên hệ thống khi: Khách ...
Đọc thêm
Khi sử dụng dịch vụ đặt hàng Thành Vinh Order hàng Trung Quốc, bạn sẽ được hỗ trợ chính sách bảo mật thông tin tài khoản 100% và hỗ trợ giải đáp bất kỳ thông tin yêu cầu nào. Chúng tôi xây dựng hệ thống bảo mật thông minh để ...
Đọc thêm